Pleie- og omsorgstjeneste eller kun pleie?

Per Hermann Aune

Pleie- og omsorgstjeneste er et bredt spekter av tjenester som tilbys for å støtte personer som trenger hjelp med daglige aktiviteter og medisinsk behandling. Dette inkluderer tjenester til eldre, personer med kroniske sykdommer, funksjonshemmede og andre som trenger ekstra omsorg og støtte for å opprettholde en god livskvalitet.

Pleie og omsorg er to begreper som ofte brukes sammen, men de refererer til ulike aspekter av tjenester som tilbys til personer som trenger hjelp.

Pleie omfatter medisinske og helserelaterte tjenester som gis til personer som har behov for behandling, rehabilitering eller lindring av helseplager.

Omsorg er å gi støtte og assistanse i daglige aktiviteter og sosialt samvær som bidrar til å opprettholde og forbedre livskvaliteten for personer som trenger ekstra hjelp.

Slik det oppleves i dag, er kommunens primære oppgave og ressurskapasitet å sørge for at nødvendig pleie og medisinske helserelaterte tjenester gis.

Det er nå bestemt at antall sykehjemsplasser skal reduseres. Terskelen for å få en sykehjemsplass blir altså enda høyere enn hva tilfellet er i dag. Flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Det betyr at en stor andel av dagens helsepersonell i stedet skal reise rundt til brukerne. Velferdsteknologi og digitale verktøy skal bidra til å gjøre oppgavene enklere, og brukerne mer trygge og selvstendige. En god intensjon og tanke. Men, det kan ikke være slik at det digitale verktøyet skal være den salige løsningen, og kun framstå som den eneste, beste og framtidige løsningen. Bruk av digitale verktøy må kun være et supplement og være til det beste for brukeren.

Omsorgsbiten oppleves som nesten helt glemt. Hvem skal ta seg tid til den gode samtalen med brukeren som sitter alene det meste av døgnet? Løsningen kan umulig være en samtalerobot. Og hvem skal sørge for at man kan ta del i et aktivt sosialt samvær og aktiviteter?

Pensjonistpartiet savner dimensjonen hvor mennesket og individet er i fokus og blir prioritert hele livet. Svaret kan umulig kun være, at man skal bo hjemme lengst mulig og få nødvendig medisinsk hjelp og pleie.

Omsorgsbiten som begrep er dessverre lite relevant som tjenestebegrep i dag. Om det fortsatt skal ha sin berettigelse, må det skje vesentlige prioriteringer og endringer. Det er en forventning og må være et krav, at ivaretakelsen av eldre som mennesker og individer, blir noe mer enn kun medisinsk hjelp og nødvendig pleie.

Sykehjemsplass, omsorgsbolig, alternative boformer, forpliktelser, økonomi, bemanningsnorm og aktivitetsprogram etc må få en naturlig prioritet og omfavnelse fra storsamfunnets generøsitet, som gir alderdommen den verdigheten den fortjener. De eldre fortjener det. Det kan ikke være slik at når man blir eldre, er man mindre verdt og kun en utgiftspost.

Pleie- og omsorgspolitikken skal ha som målsetting å bidra til en individuelt tilpasset tjeneste med et forsvarlig nivå som sikrer enkeltindividets integritet, verdighet og trygghet.

Pensjonistpartiet arbeider for at god livskvalitet og livsglede skal vare livet ut.

 

Per Hermann Aune  Larvik/Vestfold Pensjonistparti

1 hendelser på “Pleie- og omsorgstjeneste eller kun pleie?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen