Vi jobber for et bedre Østfold

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Østfold fylke

Kommer .....

Fylkesstyret i Østfold

Fylkes styret

– en del av Pensjonistpartiet –

Nils Sagstuen

Fylkes leder

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: nilsagstuen@gmail.com

Ståle Hansen

Nestleder

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Myrna Windahl

Sekretær

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Laila T. Andersen

Kasserer

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Roger Larsen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Jon Arvid Kolseth

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Frank Bakken

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Arild Aaserud

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Per Egil Evensen

1. Vara

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Halvard Sand

2. Vara

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx
Skroll til toppen