Vi jobber for et bedre Agder

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Agder fylke

Kommer .....

Fylkesstyret

– en del av Pensjonistpartiet –

Ingebjørg Godskesen

Fylkes leder

 1. Mobil: 905 09 508
 2. Mail: iagodskesen@gmail.com

Øyvind Hvalen

Politisk nestleder

 1. Mobil: 957 58 386
 2. Mail: ohvale@online.no

Roy Fardal

Org. nestleder

 1. Mobil: 924 50 026
 2. Mail: royfardal@gmail.com

Harrieth Lindset

Kasserer

 1. Mobil: 482 35 560
 2. Mail: hml.lindset@gmail.com

Svein-Harald Mosvold Knutsen

styremedlem

 1. Mobil: 982 06 813
 2. Mail: svein-harald@vegaoffshore.com

Mette Lier

Styremedlem

 1. Mobil: 952 60 738
 2. Mail: mettemork.lier@gmail.com

Arnt Helleren

styremedlem

 1. Mobil: 971 41 927
 2. Mail: arnt@helleren.org

Knut William Bygland

Styremedlem

 1. Mobil:928 84 416 
 2. Mail: bygland@online.no

Anders Bakken

Styremedlem

 1. Mobil: 952 60 738
 2. Mail: solfridwasbraaten@hotmail.com

Per Kyrre Wangberg

1. Vara

 1. Mobil: 468 58 392
 2. Mail: pkyrre@gmail.com

Geir Lier

2 Vara

 1. Mobil: 918 83 303
 2. Mail: liergeir@gmail.com

Øystein Børresen

3. Vara

 1. Mobil: 962 39 979
 2. Mail: oeboerre@online.no

Britt Pigao

4 Vara

 1. Mobil: 452 75 527
 2. Mail: britt.pigao@gmail.com
Skroll til toppen