Vi jobber for et bedre Agder

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Agder fylke

Kommer .....

Fylkesstyret

– en del av Pensjonistpartiet –

Ingebjørg Godskesen

Fylkes leder

 1. Mobil: 905 09 508
 2. Mail: iagodskesen@gmail.com

Leiv Per Olsen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Harrieth Møller Lindset

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Mette Mørk Lier

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Agron Balaj

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Arnt Helleren

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Bodil Wenche Olsen

styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Øystein Børresen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Øyvind Hvalen

styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx
Scroll to Top