Velkommen til Pensjonistpartiet

Verdighet, respekt, likeverd, velferd og livsglede for alle!

Bla nedover på siden

Hør på denne videoen av 

Harald Fagervold

“De fleste og de andre”

Nyheter

Pensjonistene blir valgvinner i høst

Nå må næringslivet stoppe aldersdiskrimineringen!

Seniorer er en ressurs for samfunnet som må brukes

Bli bedre kjent med politikken og våre verdier!

Vi setter hovedfokus på rettigheter og kår for alle trygdede enten de har uføretrygd eller alderstrygd.  “VI BRYR OSS” 

Vår politikk

Partiprogram

Vi kjemper for å bringe erfaring og visdom inn i fremtiden.

Den kompetanse seniorer besitter er et viktig element for å kunne skape et velfungerende, omsorgsfullt og bærekraftig Samfunn. Les om vår historie. 

Bli med PP å forandre fremtiden!