Velkommen til Pensjonistpartiet

Verdighet, respekt, likeverd, velferd og livsglede for alle!

Bla nedover på siden

Eldreombudet foreslått nedlagt

Ler mer om dette under nyheter

Nyheter

Regjeringen foreslår nedlegging av Eldreombudet

Resolusjoner fra landsmøtet 8. mai 2022

Pensjonistpartiet har avholdt Landsmøte 2022

Bli bedre kjent med politikken og våre verdier!

Vi setter hovedfokus på rettigheter og kår for alle trygdede enten de har uføretrygd eller alderstrygd.  “VI BRYR OSS” 

Vår politikk

Partiprogram

Vi kjemper for å bringe erfaring og visdom inn i fremtiden.

Den kompetanse seniorer besitter er et viktig element for å kunne skape et velfungerende, omsorgsfullt og bærekraftig Samfunn. Les om vår historie. 

Bli med PP å forandre fremtiden!