Godkjente logoer

Logoen skal som hovedregel benyttes i slik den originalt er, men i noen tilfeller kan det
være aktuelt å benytte andre variasjoner. Ryggstammene i hver P representerer styrke.

Noen ganger kan det oppstå et behov for logoen å operere med en negativ variasjon
av logoen f.eks når kontrasten ikke strekker til og bakgrunnen er for mørk til at logoen
ikke lenger er lett leselig/gjenskjennelig.

Grunnbokstaver  med liten logo under

Grunnbokstaver uten
liten logo under

 

Grunnbokstaver uten liten logo under med hvit bord rundt bokstavene

Skroll til toppen