Vi jobber for et bedre Nordland

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Fylkesstyret -2024

– en del av Pensjonistpartiet –

Elisabeth Stensrud-Brunes

Fylkes leder

 1. Mobil: 975 45 992
 2. Mail: elisa66@live.no

Andreas Herolf Magne Andersen

nestleder

 1. Mobil: 975 88 013
 2. Mail: ahmandersen@gmail.com

Frode Lydersen

kasserer

 1. Mobil: 995 23 875
 2. Mail: frode@lydersen.no

Tove Arfeldt

Sekretær

 1. Mobil: 908 22 607
 2. Mail: tove.arfeldt@gmail.no

Odd Erik Opland

Styremedlem

 1. Mobil: 913 36 502
 2. Mail: odd.opl@online.no

Roar Borgan

vara

Arnt Elling Hanssen

vara

Skroll til toppen