Vi jobber for et bedre Troms

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Troms fylke

Kommer .....

Fylkes styret

– en del av Pensjonistpartiet –

Anne Norrie

Fylkes leder

 1. Mobil: 971 86 471
 2. Mail: anne.norrie@icloud.com

Bertil Grødahl

Nestleder

 1. Mobil: 975 77 896
 2. Mail: berti-g@online.no

Elin Øien Ørvoll

Sekretær

 1. Mobil: 906 53 296
 2. Mail: eorvoll@online.no

Mie Willumsen

Kasserer

 1. Mobil: 908 28 046
 2. Mail: miewillulmsen@hotmail.com

Odd – Arnold Thomassen

Styremedlem

 1. Mobil: 978 97 277
 2. Mail: odthomassen@live.no

Kåre Bjørnar Olsen

Varamedlem

 1. Mobil: 400 28 622
 2. Mail: kare.olsen@lyngen.kommune.no

Ole-Anton Teigen

Varamedlem

 1. Mobil: 995 43 097
 2. Mail: teigen.ole@gmail.com
Skroll til toppen