Innmelding i Pensjonistpartiet

Jeg er inneforstått med at årlig kontingent er kr. 200 og at informasjonen kan benyttes som opplyst i personvernerklæringen

Scroll to Top