admin

Å møte morgendagens utfordringer med flere hender Per Hermann Aune De demografiske prognosene viser at andelen eldre vil øke betraktelig i årene framover.  Andelen i yrkesaktiv alder, sammenlignet med andelen 67 år og eldre, vil synke. Det betyr blant annet at det vil bli økt konkurranse om framtidig arbeidskraft, både i offentlig og privat sektor.

Å møte morgendagens utfordringer med flere hender Les mer »

Pleie- og omsorgstjeneste eller kun pleie? Per Hermann Aune Pleie- og omsorgstjeneste er et bredt spekter av tjenester som tilbys for å støtte personer som trenger hjelp med daglige aktiviteter og medisinsk behandling. Dette inkluderer tjenester til eldre, personer med kroniske sykdommer, funksjonshemmede og andre som trenger ekstra omsorg og støtte for å opprettholde en

Pleie- og omsorgstjeneste eller kun pleie? Les mer »

Kurt Johnny Hæggernæs, fra Askøy kommune, ble gjenvalgt som leder i Pensjonistpartiet. Valget skjedde på partiets landsmøte på Gardermoen 25.mai 2024.    Hæggernæs har vært medlem i Pensjonistpartiet siden 2018, den gangen kom han fra Arbeiderpartiet. Allerede i 2020 ble han valgt som leder av Pensjonistpartiet og dette blir hans andre periode som leder.   Hva er

Kurt Johnny Hæggernæs gjenvalgt som leder i Pensjonistpartiet Les mer »

Ole-Anton Teigen Adelen i Norge er avskaffet, eller er den IKKE det? Torsdag 7. mars hadde Fredrik Solvang i Debatten på NRK invitert til debatt om Statskrafts utdeling av bonuser. Et helhetlig statseid selskap som BURDE ha hovedfokus på å forvalte norske naturressurser på en best mulig måte til en lavest mulig pris til norske

Adelen i Norge er avskaffet, eller er den IKKE det? Les mer »

PENSJONSINNTEKT I FORHOLD TIL UTGIFTER I 2024.     Per Kristian Dahl Politisk nestleder, Pensjonistpartiet. Vil politisk ledelse i Norge endre på kursen i forhold til alderspensjonister og andre trygdede i 2024?   De siste årene hevdes det fra sentralt politisk hold at det har vært flere gode år for de som er alderspensjonister og

PENSJONSINNTEKT I FORHOLD TIL UTGIFTER I 2024 Les mer »

BØR NORGES BANK HA ENEANSVAR FOR INFLASJONEN? Av: Ragnar Dahl Fylkesleder PP Akershus Mange av oss har med bekymring observert og kommentert myndighetenes og Norges Banks pengepolitikk. Alt tyder på at deres strategi er feilslått og kontraproduktiv for norsk økonomi. Det er snart en trøttende observasjon at inflasjonen vi har innenlands ikke skyldes en overopphetet

BØR NORGES BANK HA ENEANSVAR FOR INFLASJONEN? Les mer »

Uro i og for skole Utdanningsforbundet Steffen Handal utfordrer oss med å uttale – sitat; «Færre vil bli lærer: – Nå må vi se handling- – Dette er svært dramatisk og bør bekymre både politikere, KS og foreldre.» Ja det bekymrer en del politikere mye, er svaret.  Verden går fremover heter det. Men innholdet og

Skole Les mer »

Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er brutt. Pensjonistpartiet kan ikke under noen omstendighet akseptere at samenes rettigheter blir krenket slik det nå skjer på Fosen. 1. oktober 2021 bestemte Høyesterett enstemmig – i stor kammer med 14 dommere – at vindkraft-utbyggingen var en krenkelse av reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Stortinget

Vindmøllene som politikerne presset igjennom Les mer »

Skroll til toppen