admin

BØR NORGES BANK HA ENEANSVAR FOR INFLASJONEN? Av: Ragnar Dahl Fylkesleder PP Akershus Mange av oss har med bekymring observert og kommentert myndighetenes og Norges Banks pengepolitikk. Alt tyder på at deres strategi er feilslått og kontraproduktiv for norsk økonomi. Det er snart en trøttende observasjon at inflasjonen vi har innenlands ikke skyldes en overopphetet …

BØR NORGES BANK HA ENEANSVAR FOR INFLASJONEN? Les mer »

Uro i og for skole Utdanningsforbundet Steffen Handal utfordrer oss med å uttale – sitat; «Færre vil bli lærer: – Nå må vi se handling- – Dette er svært dramatisk og bør bekymre både politikere, KS og foreldre.» Ja det bekymrer en del politikere mye, er svaret.  Verden går fremover heter det. Men innholdet og …

Skole Les mer »

Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er brutt. Pensjonistpartiet kan ikke under noen omstendighet akseptere at samenes rettigheter blir krenket slik det nå skjer på Fosen. 1. oktober 2021 bestemte Høyesterett enstemmig – i stor kammer med 14 dommere – at vindkraft-utbyggingen var en krenkelse av reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Stortinget …

Vindmøllene som politikerne presset igjennom Les mer »

Som det fremgår av bildet under, så pakkes det utstyr som skal ut til lagene. I første omgang kommer refleks vestene og litt etter litt kommer resten av utstyret. Vær obs på at noe av utstyret som er bestilt tar litt lenger tid enn andre å produsere, men siste status er at alt nå er …

Valgartiklene begynner å bli klar Les mer »

Skroll til toppen