Vi jobber for et bedre Akershus

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Årsmøte i Pensjonistpartiet Akershus 2024

Sted: Fylkestingssalen i Galleriet Østbanen
Når:  Fredag 23.2 kl 10-15.

*****

Agenda i samsvar med vedtektene. Møtedokumenter er sendt lokallagene.

Viktige saker i Akershus fylke

 • Kulturbudsjettet skal økes
 • Øke vedlikehold av våre videregående skoler, herunder bygge nye i takt med behovet
 • Vi støtter nærskoleprinsippet. dette ivaretar alle elevene, uansett karakterer
 • Vi støtter ett gratis skolemåltid pr dag for alle elevene
 • Vi vil styrke det psykiske helsevernet for ansatte og elever i skolen
 • Vi vil øke innsatsen for en renere Oslofjord
 • Vi vil øke vedlikehold av fylkesveiene
 • Gjennomgå soneinndelingen for Ruter. Bærum og Lillestrøm plasseres i takstsone 1, Asker, Røyken og Hurum skal være en takstsone
 • styrke næringsutviklingen, herunder turistnæringen i Akershus
 • Vi vil styrke arbeidet for å forebygge selvmord
 • Vi støtter opp under aktiv hele livet
 • Dementsproblematikken må få større oppmerksomhet
 • TT-kortene må forbedres slik at får samme mulighet uansett avstand til tettsteder
 • Etablere et eldreombud i Akershus fylke
 • Skre billigere tannbehandling for eldre, de eldste skal ha gratis tannbehandling
Klikk på bildet for å lese

Klikk her for å laste ned programmet i PDF

Fylkes styret

– en del av Pensjonistpartiet –

Ragnar Dahl

Fylkes leder

 1. Mobil: 934 98 520
 2. Mail: ragnard@afk.no

Arne-Edvard Torvbråten

Nestleder

 1. Mobil: 90150 654
 2. Mail:arne.torvbraten@gmail.com

Astrid Wenche Hagevold Johansen

Styremedelm

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Britt Hege Monsen Vestlie

Kasserer

 1. Mobil: 458 60 459
 2. Mail: monsenbv@gmail.com

Petter Magne Engebretsen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Arild Jahren

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Jon Erik Paulsberg

styremedlem

 1. Mobil: 951 73 320
 2. Mail: jep57@outlook.com
Skroll til toppen