Vi jobber for et bedre Akershus

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Akershus fylke

Kommer .....

Fylkes styret

– en del av Pensjonistpartiet –

Ragnar Dahl

Fylkes leder

 1. Mobil: 934 98 520
 2. Mail: ragnard@viken.no

Arne-Edvard Torvbråten

Nestleder

 1. Mobil: 90150 654
 2. Mail:arne.torvbraten@gmail.com

Astrid Wenche Hagevold Johansen

Styremedelm

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Britt Hege Monsen Vestlie

Kasserer

 1. Mobil: 458 60 459
 2. Mail: monsenbv@gmail.com

Petter Magne Engebretsen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Arild Jahren

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Jon Erik Paulsberg

styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx
Scroll to Top