Vi jobber for et bedre Innland

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Kjernesaker for Pensjonistpartiet Innlandet

at underregulering, samordning og avkortning i pensjon skal opphøre, at mottakere av pensjon skal få den samme lønnsutvikling som yrkesaktive
at minstepensjon løftes til over fattigdomsgrensen, 4G
at skatte- og avgiftssystemene tilpasses for aleneboende
at eiendomsskatten reduseres og på sikt fjernes i kommuner som har innført den
at pårørende som tar seg av pleietrengende i nær familie, skal få omsorgslønn, pensjonspoeng og nødvendig avlastning
at det bygges nok boliger med et prisnivå som gjør at både unge, funksjonshemmede, minstepensjonister og aleneboende har mulighet til å bo der
at alle som har behov for det og som får redusert tannhelse, hørsel og syn, skal få  behandling og hjelpemidler dekket av trygdesystemet
at bompengeavgiften fjernes og at veier finansieres gjennom statsbudsjettet
at det ikke blir vindkraftutbygging i norsk natur
at heimevernet og sivilforsvaret styrkes.

Fylkesstyret

– en del av Pensjonistpartiet –

Rune Sørlie

Fylkes leder

 1. Mobil: 926 67 375
 2. Mail: rusoerl2@online.no

Mona Bergh Brustad

Politisk nestleder

 1. Mobil: 900 63 245
 2. Mail:mbbrusta@online.no

Ida Mellesdal

Politisk nestleder

 1. Mobil: 901 14 974
 2. Mail: ida.mellesdal@online.no

Gunn Marit Lindmoen

Kasserer

 1. Mobil: 948 86 694
 2. Mail: gumnils@online.no

Sissel Løvhaug Hansen

Sekretær

 1. Mobil: 476 23 013
 2. Mail: sloevha@online.no

Per Larsen

Styremedlem

 1. Mobil: 971 03 200
 2. Mail: pes-la@hotmail.no

Helge Thomassen

styremedlem

 1. Mobil: 990 96 511
 2. Mail: he-thom2@online.no

Vidar Westgaard

Styremedlem

 1. Mobil: 905 92 497
 2. Mail: vidar.westgard@bbnett.no

Anita U. Baksetersveen

styremedlem

 1. Mobil: 922 33 284
 2. Mail: hundk@live.no
Scroll to Top