Vår Politikk

Kampen for minstepensjonistene

I Norge har vi bortimot 150.000 minstepensjonister som lever under fattigdomsgrensen. Dyr husleie og skyhøye strømregninger og drivstoff utgifter, kommunale avgifter m.v. gjør at mange av disse ikke har nok penger til mat, medisiner, tannlege eller helsehjelp.

Dette er en av de store kampsakene for oss i Pensjonistpartiet. Minstepensjonen må økes slik at også minstepensjonistene kan ha et verdig liv og kan ta del i samfunnslivet på lik linje med alle oss andre. Dette er en av hovedsakene for oss i pensjonistpartiet og som er årsaken til at våre tillitsvalgte landet over engasjerer seg i partiet. Denne uretten mot minstepensjonistene har derfor vår høyeste prioritet.
Vi må heve minstepensjonen NÅ!

Pensjonistpartiets rolle er viktig

Pensjonistpartiet arbeider for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. Vi i Pensjonistpartiet har særlig fokus på og skal arbeide for at særlig utsatte grupper skal ha samme muligheter til samfunnsdeltakelse og inntektsutvikling som alle andre.

Uføre og pensjonister er våre kjernevelgere. Vi i Norge er så heldig å ha en engasjert befolkning som slår ring om demokratiet og ytringsfriheten. Dette gjenspeiles i en flora av politiske partier som hver på sin måte har sin egenart og sine fanesaker. Noen har sitt utspring fra ideologier og andre har sitt utspring fra yrkes- og næringer.

Høyre og venstresiden er kjente begreper som brukes. Mange av disse partiene søker samarbeid seg imellom og vi har to store blokkgrupper som vekselvis de siste tiårene har styrt landet. De rød/grønne og de blå/blå eller de borgerlige er kjente begreper som brukes om dette samarbeidet. Hva så med Pensjonistpartiet?

Vi tilhører hverken den røde eller blå leiren. Men vi er både rød og blå. Det betyr at vi tar med oss de positive og viktige sakene fra begge disse blokkene og har utviklet vår egen politikk som et tredje alternativ, vi er blokkuavhengig.
Dette gir oss mulighet til å bruke vår uavhengighet til å forhandle frem de beste løsninger for våre kjernevelgere uansett om motparten er rød eller blå. Dette gjør vi landet over i dag både i kommunestyrer og i fylkesting. Vår hovedsak og vårt politiske mål oppnår vi best på denne måten. Derfor er Pensjonistpartiets rolle svært viktig for i det norske samfunnet.

Sikring av kjøpekraft

For en del år siden fikk vi en trygdemodell og et pensjonsforlik som skulle sikre uføre og pensjonister en kjøpekraft på lik linje med de yrkesaktive. Slik har det dessverre ikke blitt. I de siste 7-8 årene så har samordning og den såkalte underreguleringen medført en dramatisk reduksjon av kjøpekraften til våre grupper. I forbindelse med det årlige trygdeoppgjørene har det vært store debatter der de politiske styrende partiene, ja også de store opposisjonspartiene har stått frem og sakt at det ikke var intensjon at kjøpekraften for pensjonistene skulle svekkes. Dette skal ordnes er omkvedet. Så langt har ingen ting skjedd.

Legger vi sammen tapet av kjøpekraften til pensjonistene på grunn av underreguleringen så har pensjonistene tapt mange titusen kroner i kjøpekraft. Vi i Pensjonistpartiet har sikring av kjøpekraft som kampsak. Mange andre politiske hverdagssaker er også viktig, men den økonomiske utviklingen og sikring av kjøpekraft gjør at mange andre saker taper fokus hos oss i forhold til denne saken. Å sikre kjøpekraft og en rettferdig utvikling av pensjon er viktigst for oss.

Skroll til toppen