Vi jobber for et bedre Telemark

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Telemark fylke

Kommer .....

Fylkes styret

– en del av Pensjonistpartiet –

Karin Synnøve Kjempe Bratteng

Fylkes leder

 1. Mobil: 405 30 695
 2. Mail: kjempe1943@outlook.com

Bente Vestli

Nestleder

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx

Knut Johansen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: xxxxx@xxxxx
Skroll til toppen