Om Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet avholdt sitt første landsmøte den 12. – 14. April 1985. Det ble registrert som politisk parti den 6. Mai 1985 hos Notarius Publicus i Oslo. For å bli registrert som politisk parti den gangen krevdes det 3000 underskrifter.

Pensjonistpartiet ble i 2003 det første norske politiske partiet som sendte politisk reklame på tv, selv om dette ikke er i tråd med konsesjonsbetingelsene for kringkasting i Norge.

Dagens visjon

Vi mener videre at hvis seniorer ikke har behørig innflytelse på politiske beslutninger vil viktige behov for eldre og rettigheter til seniorer i stadig større grad bli salderingsposter på stramme offentlige budsjetter. Det er derfor viktig at godt voksne opptrer som en mer samlet politisk gruppering, slik at vi får den påvirkningskraft på styringen av samfunnet som vi har krav på i henhold til vanlige demokratiske spilleregler.


Derfor jobber vi for deg, og vil:


  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
Skroll til toppen