Vi jobber for et bedre Rogaland

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Rogaland fylke

Kommer .....

Fylkesstyret

– en del av Pensjonistpartiet –

Karl Waldemar Sandvig

Fylkes leder

 1. Mobil: 952 66 089
 2. Mail: karl.w.sandvig@gmail.com

Sigbjørn Persson Flørli

Nestleder

 1. Mobil: 484 98 395
 2. Mail: sigbjorn.persson.florli@pensjonistpartiet.no

Liv Judith Remman

Kasserer

 1. Mobil: 481 30 592
 2. Mail: liv-judi@frisurf.no

John W.Pettersen

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: john.w.pettersen043@gmail.com

Jostein Solvang

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: jostein.solvang@lyse.net

Harald Ulseth

Styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: harald0@hotmail.com

Roald Armand Lende

styremedlem

 1. Mobil: xxx xx xxx
 2. Mail: roalen@online.no
Skroll til toppen