Vi jobber for et bedre Trøndelag

Der folk i bygd og by trives og kan leve et trygt, forutsigbart og godt liv.

Viktige saker for Pensjonistpartiet

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Øke kjøpekraften for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen av alders- og uførepensjon
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindturbiner i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
 •  

Trøndelag fylkesstyre

– et fylkeslag i det landsdekkende partiet Pensjonistpartiet –

  
Fylkesleder  Cheneso Moumakwa  (Steinkjer)

Mobil: 900 44 619

E-post: chene4moks@yahoo.co.uk


Politisk nestleder  Olav Halvor Megård  (Holtålen)
Mobil: 482 25 110
E-post: olav.megard@hotmail.com
Organisatorisk nestleder  Jan Inge Hov  (Malvik)
Mobil: 416 13 121
E-post: jihov@ntebb.no
Sekretær  Jørund Handå Ofstad  (Melhus)
Mobil: 924 51 551
E-post: jorofstad@gmail.com
Kasserer  Tor-André Hopen  (Steinkjer)
Mobil: 472 79 449
E-post: tor.andre.hopen@gmail.com
Styremedlem  Mona Foss  (Indre Fosen)
Mobil: 908 78 493
E-post: fossmona@broadpark.no
Styremedlem  Jan Egil Handberg  (Hitra)
Mobil: 976 96 766
E-post: je-handb@online.no
Styremedlem  Jan Helge Helander  (Trondheim)
Mobil: 953 61 000
E-post: janhelgehelander@gmail.com
Styremedlem  Ole Morten Friberg  (Levanger)
Mobil: 906 90 967
E-post: ole-mf@outlook.com
Styremedlem  Janne-Elise Handberg  (Hitra)
Mobil: 464 15 010
E-post: janne.handberg@gmail.com
Styremedlem  Geirr Tjash Hagen  (Stjørdal)
Mobil: 458 12 794
E-post: geirrtjashhagen@gmail.com
Varamedlem 1  Lise Julianne Sandvik  (Trondheim)
Varamedlem 2  Bjørn Olav Westgård  (Malvik)
Varamedlem 3  Anne Forsland  (Steinkjer)
Varamedlem 4  Arne Inge Sesseng Nordfjell  (Holtålen)


Fylkestingsrepresentant  Svein Otto Nilsen  (Trondheim)
Mobil: 911 12 470
E-post: sv-ot@online.no
Fylkestingsrepresentant  Per Ervik  (Hitra)
Mobil: 909 64 673
E-post: per.ervik@hitra.kommune.no


Følg oss på Facebook!
Artikler sakset fra diverse nettaviser
Sakset fra Innherred
Sakset fra Innherred
Sakset fra Hitra•Frøya
Sakset fra Ságat
Skroll til toppen