Å møte morgendagens utfordringer med flere hender

Per Hermann Aune

De demografiske prognosene viser at andelen eldre vil øke betraktelig i årene framover.  Andelen i yrkesaktiv alder, sammenlignet med andelen 67 år og eldre, vil synke. Det betyr blant annet at det vil bli økt konkurranse om framtidig arbeidskraft, både i offentlig og privat sektor. Mange arbeidsgivere vil da konkurrere om de samme ressursene. Samtidig er det en stor andel som ikke deltar i arbeidslivet eller tar utdanning.

 

Å møte framtidens utfordringer som skal løse både de lovpålagte og samtidig innfri forventingene til ikke lovpålagte tjenesteoppgaver, vil være krevende. Flere må kunne bidra til å løse dette i fellesskap. Et framtidsprosjekt som involverer kommunen, det lokale næringslivet og innbyggerne, vil samlet sett kunne være en kraftfull kompetanse- og ressursgruppe som kan utarbeide flere gode løsninger. 

 

Det første som må gjøres er å være enige om at man har noen felles utfordringer, og at man ønsker å løse de i fellesskap. En felles verdi for alle. 

 

Det er mange eldre, seniorer og pensjonister som sikkert kan, og ønsker fortsatt å ta del i arbeidslivet, enten heltid eller deltids, eller ved å være frivillige ressurser. Sammen med mange av de som står utenfor arbeidslivet, utgjør de samlet sett et stort potensial og en ubrukt kompetanseressurs. 

 

Det er i dag flere aktører som gjør en stor og verdifull innsats for at flest mulig kan ta del i arbeidslivet. De må heies fram. Men, det er helt sikkert mulig med en mer omfattende, koordinert og bredere innsats som kan inkludere enda flere. 

Det er flere områder det kan utarbeides tiltak/samarbeid på – noen eksempler: 

 • Hjemmetjenesten og omsorg
 • Innovasjon og teknisk utvikling rettet mot ulike målgrupper
 • Tilby støtte og aktiviteter for de som bor i egen bolig/omsorgsplass
 • Sosiale møteplasser og aktiviteter 
 • Transporttjenester
 • Flere lærlingplasser/tilrettelegging av arbeidstilbud for de som står utenfor arbeidslivet
 • Arbeidstrening/yrkesutdanning gjennom bedrifter og kommunesektor
 • Skape arenaer for en aktiv livsstil i alderdommen
 • Bruk av eldre og seniorer som ressurs
 • Legge til rette for at flere kan stå lenger i jobb
 • Frivillige ressursgrupper

 

Samlet sett kan eldre, seniorer og pensjonister være en verdifull innsatsfaktor til samfunnet gjennom sin erfaring, kunnskap, engasjement og bidrag til ulike deler av samfunnslivet. Det, sammen med de som står utenfor arbeidslivet, vil totalt sett være viktige bidragsytere og ressurser for å kunne løse noen av morgendagens utfordringer. 

 

Disse utfordringene krever en helhetlig tilnærming fra myndigheter, næringsliv og samfunnet generelt for å sikre en bærekraftig og rettferdig løsning på problemene knyttet til en aldrende befolkning og færre yrkesaktive.  

Gode lokale initiativ og løsninger kan også bidra til statlig støtte. 

Pensjonistpartiet arbeider for å skape et samfunn som er bedre å leve i for alle. 

Pensjonistpartiets credo er: Livsglede, framtid og folkehelse

Dette er ord og uttrykk som bør stå seg og kunne være en god rettesnor.  

 

 

Per Hermann Aune

Larvik/ Vestfold Pensjonistparti

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen