Vi jobber for et bedre Vestland

Der folk i by og bygder trives og kan leve det gode liv.

Viktigst er gode, trygge og rassikre veier.

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Vestland fylke

Kvikksølvet i U-båten ved Fedje skal bort. Nok prat – nå må det handles.
strøm
Rydde opp i strømkrisen maxpris 50 øre
Ikke ødelegg den flotte byen vår. Vi sier nei til bybane over Bryggen i Bergen.
Gi 5000 kroner i strømstøtte til  alle minstepensjonister

Trykk her , eller på bildet under for se vår program avis for 2023

Fylkesstyret

– en del av Pensjonistpartiet –

Knut Amundsen

Fylkes leder

 1. Mobil: 922 60 047
 2. Mail: knut-amun@hotmail.com

Per Inge Vannebo

Politisk nestleder

 1. Mobil: 48171 399
 2. Mail: pvannebo@online.no 

Magnar Lie

Organisatorisk nestleder

 1. Mobil: 95749 854
 2. Mail: magnar@biares.li

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs

Kasserer

 1. Mobil: 951 70 399
 2. Mail: grethe.heggernes@online.no

Helge Monsen

Sekretær

 1. Mobil: 957 24 549
 2. Mail: h.monsen@hotmail.com

Lillian Vorland

Styremedlem

 1. Mobil: 910 05 455
 2. Mail:lillianvorland@hotmail.com

Karl Gustav Opsahl

styremedlem

 1. Mobil: 951 38 221
 2. Mail: kgop@fusi.no
Skroll til toppen