Høring – Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

HØRINGSUTTALELSE FRA PENSJONISTPARTIET.

Pensjonistpartiet er av den oppfatning at utbygging av vindkraft i norsk natur ikke skal bli det som løser energi behovet i landet.

Pensjonistpartiet er av den oppfatning at utbygging av vindkraft i norsk natur ikke skal bli det som løser energi behovet i landet. Det skal heller ikke bli en eksport av slik kraft produksjon til utlandet ved nedbygging av norsk natur.

Norge med sine verdifulle naturområder må ikke bli et sted hvor det blir ofret de kvaliteter som preger vår natur på grunn av kortsiktige økonomiske gevinster.

Så og si hele befolkningen er stolte av at vi til nå ikke har ofret de verdier det her er snakk om til fordel for kortsiktige økonomiske gevinster.

Stort sett har det der det har skjedd utbygging av vindkraft i vår natur bare blitt problemer med stor uro i lokalbefolkningen.

Pensjonistpartiet har i sitt handlingsprogram også et klart budskap som innebærer nei til det som høringen tar opp til behandling. 

Pensjonistpartiet er videre av den oppfatning at det blir behov for mere energi i årene som kommer. 

Det må derfor skje en grundig gjennomgang fra sentrale politiske myndigheter av den politikken som til nå har vært ført på dette området.

Her må det skje en radikal endring.

Det vises til Acer-avtalen som har overført kontroll til utenlandske krefter av vår energi, tapping av våre vannmagasiner uten politisk kontroll, bygging av utenlandskabler med de konsekvenser det har medført av prisøkninger, dårlig utnyttelse av alt etablert utbygget kraftstasjoner som noen eksempler på den lite ansvarlige politikken som her har vært ført over flere år. 

Kurt Johnny Hæggernæs

Partileder Pensjonistpartiet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen