Kurt Johnny Hæggernæs

PENSJONISTPARTIET SIER NEI TIL BOLIGSKATT Hvor er magemålet? Pensjonister og eldre skal flås. Nå vil man ha boligskatt også. Det pågår nå en heksejakt på Pensjonister Eldre og Uføre i dette landet. Det ser ut som om det ikke er grenser for hvor mye man kan vri ut denne gruppen med skatter og avgifter. Nå …

Boligskatt Les mer »

PP Hitra besøkte prosjektuken på Guri Kunna Videregående Skole PP Hitra hadde i dag et trivelig og givende møte med en rekke ungdommer. I forbindelse med at Guri Kunna VGS avdeling Hitra skulle avholde prosjektuke med «demokrati og medborgerskap» som tema ble de lokale politikerne på Hitra og FRØYA invitert til å ha stand der …

Guri Kunna Videregående Skole Les mer »

Endelig er vårt organisasjonsutvalg kommet på plass. At det skulle ta så lang tid vare vel overaskende for mange. Men å få på plass de nye vedtektene tok lenger tid enn forventet. Men bedre sent en aldri. Organisasjonsutvalget var kalt inn til konstituerende i forbindelse med Landsstyremøte i partiet helgen 24 til 26 mars. På …

Da er Organisasjonsutvalget konstituert og operativ Les mer »

HØRINGSUTTALELSE FRA PENSJONISTPARTIET. Pensjonistpartiet er av den oppfatning at utbygging av vindkraft i norsk natur ikke skal bli det som løser energi behovet i landet. Pensjonistpartiet er av den oppfatning at utbygging av vindkraft i norsk natur ikke skal bli det som løser energi behovet i landet. Det skal heller ikke bli en eksport av slik kraft …

Høring – Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land. Les mer »

Helse- og omsorgsektoren i landet er i krise Denne uken la Helsepersonellkommisjonen frem sine forslag til tiltak for å møte de store utfordringene vi står ovenfor innen helse og omsorg i landets kommuner. Arbeidet som ble lagt frem er en stadfesting av forhold som vi har kjent til i årtier, både fra stortingsmeldinger og fra …

Helse- og omsorgsektoren i landet er i krise Les mer »

Nå har vi fått inn et nytt parti med den flotte PP pinsen Nye pins er nå ankommet. Om dere vil bestille PP pins så send en mail til meg på: kurt.heggernes@online.no og fortell hvor mange dere vil ha. Pris pr. stk. kr. 10,- + porto

Endelig er vi i gang med vår nye oppdaterte nettside. Inngangsbilde som møter deg er det samme. Her møter du en hyggelig familie som er akkurat det bilde vi prøver å formidle. Glade barn med mor og far og selvfølgelig med besteforeldre. Det er slik vi i PP er. Vi er for alle og har …

PP med ny oppdatert nettside. Les mer »

Lørdag 28 januar 2023 skal Pensjonistpartiet avholde ekstraordinært Landsmøte (LM). På saklisten står oppdatering av partiets handlingsprogram og oppdatering av partiets vedtekter Begge disse sakene er overmoden for oppdatering. I forkant av LM har det vært nedsatt to store arbeidsgrupper med deltakere fra alle fylkeslag. Disse arbeidsgruppene har jobbet frem sine forslag som har vært …

Ekstraordinært landsmøte i Pensjonistpartiet Les mer »

Scroll to Top