Vindmøllene som politikerne presset igjennom

Artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er brutt.

Pensjonistpartiet kan ikke under noen omstendighet akseptere at samenes rettigheter blir krenket slik det nå skjer på Fosen.

1. oktober 2021 bestemte Høyesterett enstemmig – i stor kammer med 14 dommere – at vindkraft-utbyggingen var en krenkelse av reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Stortinget som øverste politiske myndighet i landet må forholde seg til den dommen som her har falt.

Det er nå godt over 500 dager siden Høyesterett fattet sin beslutning i saken uten at noe vesentlig har skjedd.

Det er ikke akseptabelt at landets øverste politiske myndighet ikke har behandlet saken som er mere en alvorlig.

Pensjonistpartiet ser med stort alvor på at ingen av de partiene som sitter på Stortinget har sørget for at saken har blitt behandlet.

Det er et alvorlig brudd som føyer seg inn sammen med andre saker som gjelder folks rettssikkerhet.

Pensjonistpartiet forventer nå at regjeringen sammen med samenes ulike representative organer kommer fram til en løsning på hele dette forholdet enten gjennom «avbøtende tiltak» som det blir enighet om, eller at vindkraftverkene på Fosen ikke kan fortsette med sin drift slik de gjør i dag. Ytterste konsekvens kan også bli at vindkraftverkene må bli fjernet med grunnlag i høyesteretts avgjørelse.

Pensjonistpartiet vil ikke under noen omstendighet kunne akseptere at samenes lovmessige rettigheter ikke blir fullt ut ivaretatt.

Per Kristian Dahl

Politisk nestleder Pensjonistpartiet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen