PENSJONSINNTEKT I FORHOLD TIL UTGIFTER I 2024.

 

 

Per Kristian Dahl

Politisk nestleder, Pensjonistpartiet.

Vil politisk ledelse i Norge endre på kursen i forhold til alderspensjonister og andre trygdede i 2024?

 

De siste årene hevdes det fra sentralt politisk hold at det har vært flere gode år for de som er alderspensjonister og trygdede i Norge.

Det har vært rettet opp skjevheter og gitt gode støtte ordninger innenfor mange områder. Pensjonistpartiet vil hevde med styrke at slik er ikke tilfelle. For å understreke det som har skjedd, ikke er i samsvar med de faktiske forholdene kan en bare ta for seg noen grunnleggende tall.

Grunnbeløpet i folketrygden hevdes det fikk et kjempeløft i mai 2023.

Hva var det som skjedde? Grunnbeløpet økte med 7,143 kroner til 118,620 kroner som var en økning på 6,41 % fra 1 mai. Mange fikk da økt sin pensjon ut ifra at de enten var under et nivå som medførte en regulering på 2 ganger grunnbeløpet (ca. 18,000 tusen kroner) eller om de lå over 2 ganger grunnbeløpet (17,000 tusen kroner) Når ektefellen har egen pensjon så ble det gitt ca. 14,800 kroner i tillegg.

 

Hva skal disse tilleggene så dekke.

Her finnes det nesten ingen grenser for hva som i utgangspunktet disse pengene så vil gå til. Matvarene har hatt en prisstigning på i underkant av 10 %. Rentene var for boliglån og annet nødvendige forhold som også nevnte grupper trenger å låne til, nærmer seg nå 6%.  Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt har fått to sifferet prosent økninger. Egenandeler og gebyrer for både statlige og kommunale tjenester som sykehusopphold, eller opphold på kommunale boenheter har i de fleste sammenheng økt langt utover lønns -og prisstigningen.

Hvis en legger sammen noen av de forholdene som her er nevnt så overstiger det langt utover de «justeringene» som ble foretatt i grunnbeløpet i Folketrygden. Hvorfor er dette så vanskelig å forstå?

 

Det er forventes at noe annet skjer i 2024.

 

Det er gitt omfattende lønnstillegg til både politisk nivå i Storting og regjering med prosentillegg på store million lønninger i 2023. Det er foretatt særbehandlinger av både barnefamilier når det gjelder økt barnetrygd og andre støtte ordninger som sikkert har vært nødvendige. Det vi i Pensjonistpartiet ikke finner å være i nærheten av det som er rett og riktig er at prosenter skal være det som gjelder enten du har en inntekt på ca. 200,000 tusen kroner eller over 1 million. At det gis 6% på de nevnte beløpene her, burde det ikke være så vanskelig å forstå er urettferdig?

Når vil de som sitter på Stortinget og i regjering innse dette? Det har vært en kampsak for Pensjonistpartiet i lang tid å få rettet på dette forholdet og vi vil fortsette å ta opp dette også i 2024.

1 hendelser på “PENSJONSINNTEKT I FORHOLD TIL UTGIFTER I 2024”

  1. Hei😀 Navnet mitt er Alvhild Øyri. Jeg er medlem i PP Stavanger. På årsmøtet den 30.januar 2024 fikk jeg i oppdrag å lage en facbookside for partiet. Er det mulig å få hjelp til dette fra sentralt hold?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen