Ove Ellefsen gruppeleder i Pensjonistpartiet, Haugesund

Gjenlevendepensjon. Regjeringen tar fra de svakeste - igjen

Så ble igjen en av de svakeste gruppene i samfunnet offer for regjeringens innstrammingspolitikk! Stortinget har vedtatt nye regler for gjenlevenderett i alderspensjonen fra 1. januar 2024.

I over to år har regjeringen gjentatt om og om igjen at nå er det «vanlige folk» sin tur. Til tross for dette er det atter en gang «vanlige folk» som blir rammet av den kraftige renteøkningen, av skyhøye strømpriser og av stadig økende matvarepriser.
Da er det kanskje et betimelig spørsmål å rette om regjeringen vet hvem «vanlige folk» er? Vet de hvordan vanlige folk har det? Vi tror kanskje ikke det.

De folkevalgte sitter med høye lønninger og bøttevis av goder, og aner ingenting om hvordan det er for vanlige folk å få endene til å møtes. Regjeringen snakker om pensjonistene og gir uttrykk for at de jobber for at de skal få bedre vilkår.
I den virkelige verden gjør de dessverre ikke det. I realiteten tar de fra pensjonistene og rammer de svakeste av dem på en sjofel måte.

Det er mange enker som nå rammes av regjeringens innstrammingspolitikk. De er kanskje noen av de mest sårbare blant pensjonistene og hadde opprinnelig planlagt en pensjonisttilværelse hvor de også skulle ha pensjonen ektefellen fikk for å klare seg med gjennom hverdagen, men så ble de plutselig alene. Den ene faller fra, men likevel sitter den gjenværende igjen med stort sett de samme faste utgiftene.

For å gjøre tilværelsen litt enklere for de som sitter igjen alene, har de mottatt et lite ekstra beløp fra Nav som kalles «gjenlevenderett i alderspensjonen». Dette har vært en del av alderspensjonen og reguleres hver 1. mai i henhold til gjeldende regler.

Fra 1. januar 2024 skal dette beløpet spesifiseres og holdes utenfor når den øvrige pensjonen blir regulert pr 1. mai 2024.

Dette er et smålig tiltak fra regjeringen sin side. Hvor mye vil en spare på et så usselt tiltak? Igjen er det de svakeste som rammes. Regjeringens plan er altså å fryse dette tillegget og utelate det når pensjonen reguleres årlig. Slik blir det stående på stedet hvil i forhold til lønnsvekst og prisøkning og blir til slutt verd ingenting. Er det kanskje regjeringens plan å fase ut dette tillegget?

De folkevalgte har nok en gang vist at de ikke ser problemene til vanlige folk og at de heller ikke bryr seg om disse. Derfor spør vi staten; hvor mye 21.12.2023 spares i milliard budsjettet ved å ta dette fra de mest sårbare? For staten må dette være småpenger. For den enkelte mottaker teller hver eneste krone i en vanskelig hverdag.

Hvordan kan vanlige folk ha videre tiltro til denne regjeringen? De står på talerstolen og forkynner at det nå er «vanlige folk» sin tur og forteller at det er barnefamilier og pensjonister som blir hardest rammet av renteøkning og prisøkning. De forteller videre at de skal hjelpe disse vanskeligstilte gruppene, men i realiteten gjør de det stikk motsatte. De tar fra de mest sårbare!

Vår bønn til de folkevalgte er derfor; Snu dere rundt! SE disse menneskene som nå er rammet! La ord og handling gå hånd i hånd – og hjelp til i stedet for å ta!

Ove Ellefsen

2 hendelser på “Gjenlevendepensjon”

  1. Pernille Stavseth

    Dette er jeg helt enig i og ble meget fortørnet og ikke så lite i harnisk da jeg mottok brev om dette i oktober.
    Jeg håper dette kan tas opp med de rette instanser på samme måte som de 0,75% vi i flere år ble trukket ved oppjustering i mai hvert år . Det var også smålig. Dette klarte Pensjonistpartiets å få orden på.
    Denne gang dreier det seg om langt færre ( kun gjenlevende ektefeller) så det er nok penger i statsbudsjettet til dette ja!

  2. Anne B.Næss

    Det viser seg at da regjeringen innførte pensjonsreformen ble pensjonister/uføre ikke regnet med som » vanlige folk » . Regjeringen bestemmer selv hvor mye de skal ha i lønnsøkning, mens vi «vanlige folk» må ta til takke med stadig mindre. Tiden vi er inne i, der alt blir dyrere og dyrere, blir pensjonistene/uføre den tapende part, noe som vises enda tydeligere når de nå » raner» oss for oppjusteringen i etterlatenpensjonen. Ørnulf Øverland skrev i 1937 diktet «Du må ikke sove» ,en setning i diktet går til våre politikere : » Du skal ikke inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen