Helse- og omsorgsektoren i landet er i krise Denne uken la Helsepersonellkommisjonen frem sine forslag til tiltak for å møte de store utfordringene vi står ovenfor innen helse og omsorg i landets kommuner. Arbeidet som ble lagt frem er en stadfesting av forhold som vi har kjent til i årtier, både fra stortingsmeldinger og fra […]

Helse- og omsorgsektoren i landet er i krise Les mer »