Vi jobber for en bedre kommune

0426_Valer_Hedmark_komm

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Våler kommune

Finnskogen som varemerke - her Opplev Kynna
Profilere Finnskogen som varemerke
Vestmarka
Vestmarka bevares som friluftsområde
vinmøller_jpg
Kritisk til Vindturbiner i norsk natur
Bevare kirkene, norsk kulturarv, historie og tradisjon

Vår kommune representant i Våler

Gunn Marit Lindmoen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 948 86 694

Styret i Våler Pensjonistparti

Gunn Marit Lindmoen
Lokalleder

Mail: gumnils@online.no

Mobil: 948 86 694

Thor Arne Martin Engebretsen
Sekretær

Mail: thorarnemartin@hotmail.no

Mobil: 901 91 555

Arne Lindmoen
Kasserer

Mail: arnelin@online.no

Mobil: 901 55 945

Sidsel Harriet Kløften
Styremedlem

Mail: sidselkloften@outlook.com

Mobil: 928 20 087

Irina Rudomanova
Varamedlem

Mail: Irinorg@gmail.com

Mobil: 477 02 688

Arvid Johansen
Varamann

Mail: opelarvid@hotmail.com

Mobil: 404 52 758

Scroll to Top