Vi jobber for en bedre kommune

0426_Valer_Hedmark_komm

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Våler kommune

Finnskogen som varemerke - her Opplev Kynna
Profilere Finnskogen som varemerke
Vestmarka
Vestmarka bevares som friluftsområde
vinmøller_jpg
Kritisk til Vindturbiner i norsk natur
Bevare kirkene, norsk kulturarv, historie og tradisjon

Kommunevalget 2023 - program

Last ned programmet i pdf – her

Viktige saker for Pensjonistpartiet Våler

Vår ordførerkandidat er blitt intervjuet av avisen Glåmdalen – klikk på ikonet under for å lese hele intervjuet 

Pressemelding

Uttalelse fra Pensjonistpartiet Elverum, Pensjonistpartiet Åsnes, Pensjonistpartiet Grue og Pensjonistpartiet Våler

 

Pensjonistpartiets 4 lokallag rundt Haslemoen er krystallklare på alvoret og risikobildet rundt manglende sikkerhet, sårbarhet og truende frihet.  Vi er kanskje et unikt  politisk parti som makter å samle oss i 4 kommuner rundt disse ord og vendinger.

 

Langtidsplan 2024 på bakgrunn av rapporter fra Forsvarskommisjon, Totalberedskapskommisjon og Faglig Militært Råd må bruke en hasteparagraf nå.
  

 

Pensjonistpartiet forstår tiden vi lever i, forstår alvoret, ser dysterheten og pengemangelen i forsvaret, og bekymrer seg derfor over usikkerheten og sårbarheten hele Norges befolkning står overfor for å bevare den friheten vi har i dag. Nå er Norge på overtid for å realisere noe, det er ikke lenger tid til å la ting synke ned først nå.

Vi har programfestet at Haslemoen må tas i bruk, og at utvikling av infrastruktur må på dagsordenen. Nå må alt volum økes så kraftig at befolkningen begynner å tro på at sikkerhet faktisk kan øke, og øke raskt. Alle områder har vært underfinansiert i tillegg til nedbyggingen av forsvaret som tidligere minister Bjørn Tore Godal sto i spissen for – derfor må det skje en rask og kraftig endring. Andre land klarer snu seg fort, og Våler kommune som huser en ledig leir på Haslemoen, må være en tilrettelegger for utviklingen slik at skytefelt, arealer som er gull verdt, settes umiddelbart i virksomhet, så også Norge snur seg raskere. Våler med Haslemoen trenger ikke snu seg en gang med kjennskap til at Natostyrkene har vært og brukt leiren, likeså HV.

Norge må strekke seg over 2 %, mener vi. Regjeringen må først virkelig forstå det som Natosjef Stoltenberg i klarhet sier, deretter skru opp entusiasmen kraftig og handle raskt. Norge har tidendenes yngste storting – kan vi forvente at de har samme historie og forståelse som en eldre generasjon har? Desto mer tillit må det unge stortinget vise de faglig militære i forsvaret, og skjønne behovet for å ta i bruk raske muligheter som Haslemoen består av.

 Alle partier må nå innse og skjønne alvoret, og ikke fjerne seg fra det forsvarskommisjonen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen i tillegg til natosjefen, mener er helt nødvendig.

Norge vil kunne bli et mottaksland for allierte for Sverige og Finland, i tillegg til eget land. Det skal lukkes avvik fra manglende prioritering rundt risikoområder i lufta, til vanns og på land. I tillegg er det også risiko å lukke i cyberspace og i det ytre rom.

Bak oss har vi nylig erfart risikoen rundt Covid pandemien, rundt uttrekkingen fra Afghanistan og en invasjon i full skala i Ukraina – krigen i Europa.

I tilrådingen fra det fagmilitære rådet er i hvert fall ett av punktene vår region har rask mulighet til å oppfylle, og umiddelbart sette innsats på.  Det er en innertier for forsvaret og regjeringen at det er rom og plass til å øke forsvarets volum ved å bruke Haslemoen. Det betyr mer forsvar, mindre bygging, og ikke minst skjer det raskt.  Industrisamarbeid kan regionen også lokke med.    

Alvor og realisme må være inngangsporten til det som kreves i dagens alvorlige situasjon – og i 10 -20 år fremover.  Beredskapen i Norge og sikkerheten i alle sektorer må styrkes betraktelig, og det betyr at økte ressurser må stå helt sentralt, for så å prioriteres.  Først ved å bygge styrker betydelig nok, får Norge de solide beina å stå på som landet mangler i dag.  Alvoret tilsier at dette må skje nå – og da mener vi at Haslemoen er aldeles nødvendig å ta i bruk. Det er ikke en gang mulig å unngå å se på bruken av Haslemoen nå.

Til og med i Hviterussland tok de i bruk en nedlagt leir nå, – der de huser Wagner gruppen tett på Polen. Så her er det ikke tid til å vente.

Norge har ligget i en liten gruppe land med under 2 % av GDP. Det må rask utvikling til rundt organisasjon, personell, materiell og virksomhet. Det moderne artilleriet må økes betraktelig, ellers har ikke Norge noen utholdenhet og en manglende prioritering omslutter trusselen for friheten – i verste fall.  Volumet må økes nå.     

Vår kommune representant i Våler

Gunn Marit Lindmoen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 948 86 694

Styret i Våler Pensjonistparti

Gunn Marit Lindmoen
Lokalleder

Mail: gumnils@online.no

Mobil: 948 86 694

Arvid Johansen
Nestleder

Mail: opelarvid@hotmail.com

Mobil: 404 52 758

Liv Marit Øiseth
Kasserer

Mail: livma1962@gmail.com

Mobil: 979 82 038

Thor Arne Martin Engebretsen
Sekretær

Mail: thorarnemartin@hotmail.no

Mobil: 901 91 555

Sidsel Harriet Kløften
Styremedlem

Mail: sidselkloften@outlook.com

Mobil: 928 20 087

Arne Lindmoen
Varamedlem
Arnstein Moen
Varamedlem
Rita Irene Herseth Mørk
Varamedlem
Skroll til toppen