Vi jobber for en bedre kommune

steinkjer

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Steinkjer kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Steinkjer

Kommer........

Styret i Steinkjer Pensjonistparti

Tor-Andre Nygård Hopen

Lokalleder

Mail: tor.andre.hopen@gmail.com

Mobil: 472 79 449

Anne Grete Juul Axelsson
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Anne Forsland
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Cheneso Moumakwa
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Else Helene Svenning
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Oddny Margrete Dahl
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Scroll to Top