Resolusjoner

Landsmøte i Pensjonistpartiet behandlet mange resolusjoner på siste landsmøte i partiet

Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister. (Fremmet av fylkeslaget i Trøndelag.)

Det er snart «lønnsforhandlinger» for alderspensjonister og uførepensjonister, mai 2022, det betyr for vår del at pensjonene blir regulert. Underreguleringa på 0,75% er avviklet, nå skal pensjonene reguleres med et gjennomsnitt av lønns -og prisvekst.

Hvis lønnsveksten blir større enn beregningen som ligger til grunn, må/ skal pensjonene korrigeres. Det står ikke noe om hva som skjer om prisveksten blir større enn beregningene! Det har ikke kommet noen signaler om at samordninga av gifte pensjonister faller bort

Vi oversvømmes av økte utgifter på alle kanter, og som pensjonister må vi også betale det det koster. Til og med tannbehandling, som fremdeles ikke er blitt en del av kroppen! Pensjonister betaler ikke gjennomsnitt av mat o.a., vi må også betale det det koster! EU har en fattigdomsgrense på 221.300kr (2019), men i «verdens beste/ rikeste land» lever mange under denne grensa.

Hele samfunnet vårt bygger på tidligere arbeidstakeres innsats, hvorfor gjenspeiles dette ikke i våre pensjoner??

Forslag 1: at de som får utbetalt pensjon under EUs fattigdomsgrense ikke betaler skatt, så gradert skatt opp til 300.000kr.

Forslag 2: samordning for gifte pensjonister fjernes.

Bensinprisene og dieselpriser (Fremmet av fylkeslaget i Agder.)

Bensinprisene og dieselpriser stiger til skyhøye høyder. Dette burde ikke være tilfelle i et land som henter inn så store inntekter på våre oljefelt. Høye bensin og dieselpriser er en ekstra stor belastning for barnefamilier, uføretrygdede og minstepensjonister, og dette kan Norge ikke være bekjent av. Pensjonistparti krever en betydelig reduksjon i avgiftsnivået.

Strømprisene i Norge (Flere like ble fremmet av flere fylkeslag.)

Vi er inne i en periode her i landet med store utgifter for den vanlige innbygger. Strømprisene er skyhøye, og det ser ut til at de vil holde seg unormalt høyre resten av året. Pensjonistparti mener at det må settes en fast maxpris pr kw. Den bør settes til max 50 øre. Nåværende regjering sa i valgkampen at «nå er det vanlige folks tur», og det bør de bevise at de mente, dersom de mente det betyr at forholdene skulle bli bedre for folk flest over hele landet

Sammenfatning av strøminnleggene: vedtatt PP vil at :

Overskuddskraft lagres som hydrogen i tank som kan reverseres og lages til ny elektrisitet eller benyttes til drivstoff av all mobil transport.

  • Alle vannkraftverk oppgraderes
  • At eventuelle vindkraftturbiner til havs tar hensyn til gyteplasser/ fiskerier
  • At strømpris fastsettes i budsjettet, maks justert opp 2,5% av stortinget
  • At nettleia ikke må overstige strømprisen
  • At Statkraft og Statnett administreres av regjering/ storting
  • At storting/ regjering reforhandler alle avtaler med EU/ Acer – som styrer EU’s strømmarked
  • At Nordpool fratas ansvaret for prisfastsettelse på strømpriser

At Norge først sørger for nok strøm til husholdningene, landets behov, så eksportere overskuddskraft til riktig pris.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen