Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Savner nøytral vurdering Slik vi ser det er en god prosess aldri feil. Og det var også årsaken til at tanken initielt var at en slik utredning kunne gjennomføres. Men slik saksfremlegget har blitt presentert oss politikere nå, fremstår det som mangelfullt og vi savner en nøytral vurdering med grundig utredning som presenterer både fordeler og ulemper, samt vurdering av ulike alternativer. Det er ingen grunn til å betvile kompetansen til administrasjonen, men problemet blir vårt som politikere, når vi blir presentert et saksfremlegg som ikke er informativt nok, fordi det er vi som ansvarlig gjøres til syvende og sist for de beslutningene som blir gjort.

Les mer
På tide å løfte pensjonen også for kvinner

På tide å løfte pensjonen også for kvinner

Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før. Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag. Nilsen i Pensjonistpartiet Trøndelag. Av 160.000 minstepensjonister i Norge er 140.000 av dem kvinner. Hvorfor er det fortsatt ulike pensjonsrettigheter for kvinner og menn i Norge, spør Svein Otto

Les mer
Ingen vits å spare strøm i Norge

Ingen vits å spare strøm i Norge

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på at en stadig større andel av nettleien går direkte til staten. Dette er en skjult skattelegging med navnet el-avgift og den har økt fra 12 øre i 2013 til 20 øre pr. kilowattime i 2020. Denne avgiften til staten står nå for hele 40% av den totale nettleien som forbrukerne må betale.

Les mer
DIN MENING TELLER IKKE!

DIN MENING TELLER IKKE!

Bergenserne blir som ventet ikke hørt i saken om ytre bomring. Inntektene er viktig for bystyret naturligvis, men da må de gjerne endre på prioriteringene sine. Hvor mange ville ha By-bane til Fyllingsdalen? Hvor mange ønsker by-bane til Åsane? Er du som bor i en av disse bydelene blitt spurt om din mening?

Les mer
Gratulere med dagen

Gratulere med dagen

Gratulerer med dagen alle sammen😊 Den 6. mai 1985 ble Pensjonistpartiet registrert i Brønnøysundregisteret. Det første Landsmøte ble avholdt 26.-27. april 1985, og da ble partiet stiftet.

Les mer