Vi jobber for en bedre kommune

Tynset_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Tynset kommune for PP lokalt

* Drosjerabatt for Pensjonister og uføre. (med tilskudd fra kommunen)
* Bygge tilrettelagte boliger for de eldre

Våre kommune representant i Tynset

Frode Flaa. Mob: 414 15 146. frode.flaa@oppdal.com

Styret i Tynset Pensjonistparti

Vidar Westgård

Lokalleder

Mail: vidar.vestgard@outlook.com.

Mobil: 905 92 497

Nils Øian
Styremedlem

Mail: nils.oian@roros.net

Mobil: 901 23 471

Odd Eirik Resell
Styremedlem

Mail: odresell@outlook.com

Mobil: 970 46 556

Kamilla Jakubecz
Styremedlem

Mail: kojaveien@gmail.com

Mobil: 909 46 318

Thore Kleffelgård
Styremedlem

Mail:

Mobil: 900 28 217

Skroll til toppen