Vi jobber for en bedre kommune

standard_trondheim

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Trondheim kommune

Kommer .....

Styret i Trondheim Pensjonistparti

Elizabeth Berg Moan

Lokalleder

Mail: elezabethmoan@hotmail.com

Mobil: 908 99 221

Morten Kokaas
Nestleder

Mail:

Mobil:

Lise Julianne Sandvik
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Merete Simble Vanebo
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Ernst Blix Madsen
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Terje Wold
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Tore Jensen
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Solveig Sandsør
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Terje Anderssen
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Skroll til toppen