Vi jobber for en bedre kommune

Tromsø_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Tromsø kommune

Kommer .....

Styret i Tromsø Pensjonistparti

Tove Haugholt

Lokalleder

Mail: tovehaugholt@gmail.com

Mobil: 123 45 678

Ingrid Elvine Bekkavik
Nestleder

Mail: ingrid-elvine@hotmail.com

Mobil: 123 45 678

Anne Norrie
Styremedlem

Mail: anne.norrie@icloud.com

Mobil: 123 45 678

Berit Johannessen
Styremedlem

Mail: berit-jo@online.no

Mobil: 123 45 678

Odd Eirik Harvey
Styremedlem

Mail: oddeirikharvey@hotmail.com

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen