Vi jobber for en bedre kommune

Stavanger_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Stavanger kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Stavanger

Kommer........

Styret i Stavanger Pensjonistparti

Karl Waldemar Sandvig

Lokalleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Jostein Solvang
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Liv Judith Malmberg Remman
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Harald Ulseth
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Terje Frigaard Vevatne
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen