Vi jobber for en bedre kommune

Stange_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Stange kommune

Stange_sykehjem
Helse og omsorg, nytt sykehjem på Stange
pensjonist
Levevilkår for minstepensjonister
jordvern_stange
Jordvern
Grendeutvikling.

PP Stange har pr dags dato ingen representanter i kommunestyret

Styret i Stange Pensjonistparti

Bernhard Høiberget
Lokalleder

Mail: johoeibe@online.no

Mobil: 994 71 543

Finn Moen
Nestleder

Mail: moenfinn@gmail.com

Mobil: 908 83 446

Erling Magne Johansen
Kasserer

Mail: jvjohans@gmail.com

Mobil: 906 95 627

Reidun Bakke
Styremedlem

Mail:

Mobil: 481 59 434

Helge Thomassen
Styremedlem

Mail: he-thom2@online.no >

Mobil: 990 96 511

Harald Stokkebryn
Sekretær

Mail:har-sto2@online.no

Mobil: 932 28 481

Scroll to Top