Vi jobber for en bedre kommune

Sortland_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Sortland kommune

Kommer .....

Styret i Sortland Pensjonistparti

Anders Herolf Magne Andersen
Lokalleder

Mail: ahmandersen@gmail.com

Mobil: 975 88 013

Arnt Elling Hansen
Styremedlem

Mail:arntellinghansen@hotmail.com

Mobil: 951 02 830

Arnfinn Bergesen
Styremedlem

Mail: a.bergsen@icloud.com

Mobil: 918 75 330

Arne Paulsen
Styremedlem

Mail: ar-paul2@online.no

Mobil: 456 00 653

Inge Jensen
Styremedlem

Mail: in-oluj@online.no

Mobil: 470 14 070

Skroll til toppen