Vi jobber for en bedre kommune

Sør-Odal

Viktige saker for PP - sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Sør-Odal kommune

pexels-faik-akmd-1025469
Opprettholde og videreutvikle grendene i kommunen.
Med rettigheter høyopplæselig
Bedre skoleresultat i barne- og ungdomsskolen opp til landsgjennomsnittet.
frivilling
Støtte og stimulere det frivillige organisasjonsliv.
Skarnes_bru
Arbeide for at det bygges gang- og sykkelveger fra grendene til Glommasvingen skole.

Styret i Pensjonistpartiet Sør-Odal

Marit Thoner
Lokalleder

Mail: nordgrinda@gmail.no

Mobil: 414 67 940

Synnøve Thoner
Nestleder

Mail: synove.thoner@gmail.com

Mobil: 932 02 434

Helge Thomassen
Sekretær

Mail:he-thom2@online.no

Mobil: 990 96 511

Terje Hagen
Kasserer

Mail:terje-hagen@hotmail.no

Mobil: 908 76 918

Line Lislegaard
Styremedlem

Mail:linelislegaard@yahoo.com

Mobil: 991 25 786

Eli Pauline Tjernstad Bekkholt
Styremedlem

Mail: tjernstad@hotmail.com

Mobil: 993 76 348

Jan Andersen
Vara

Mail: jaand5@online.no

Mobil: 402 24 697

Bjørn Barkbu
Vara

Mail: bjorn.barkbu@gmail.com

Mobil: 909 14 631

Edvin Østby
Vara

Mail:

Mobil: 954 87 266

Representanter i kommunen 2023 - 2027

Se alle her

Skroll til toppen