Vi jobber for en bedre kommune

Snåsa_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Pensjonistpartiet Snåsa

Styreleder  Torild Hovdal
Mobil: 482 28 766
E-post: thovdal@live.no
Nestleder  Knut Valskrå
Mobil: 965 13 100
E-post:  
Styremedlem  May Johanne Høgsnes
Mobil: 402 39 473
E-post: mayjohanne@hotmail.com
   

Sist oppdatert 17.06.2024


Skroll til toppen