Vi jobber for en bedre kommune

Skjåk_komm.svg (1)

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Sjåk kommune

vatnavatn
Gjengroing av Vatnavatnet Vi må få på plass en ordning med vedlikehold av parker og skoleplasser
pensjonist
 Vi har 469 minstepensjonister i       Askøy –  PP ønsker å hjelpe disse     over fattigdomsgrensen – og gi     strømstøtte til disse
Askøy trenger 300 flere omsorgsboliger – regjeringen vil kutte husbankens støtte.
 Kollevåg – badestrand på     søppelplass. PP krever opprydding i   farlig avfall

Våre kommune representanter i Sjåk

Kurt J Hæggernæs

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 908 66 151
Ann- Christine Mikkelsen

Kommunestyrerepresentant

Mobil: 991 25 786

Styret i Sjåk Pensjonistparti

Jorunn Haugland Saroea
Lokalleder

Mail: jhsaroea@gmail.com

Mobil: 970 68 069

Grethe Irene Fløholm Hæggernæs
Kasserer

Mail: grethe.heggernes@online.no

Mobil: 951 70 399

Trygve Lauritsen
Styremedlem

Mail: tryglaur@online.no

Mobil: 970 32 417

Hans Kristian Olsen
Styremedlem

Mail: kissen55@live.no

Mobil: 473 19 700

Ann- Christine Mikkelsen
Styremedlem

Mail: basketjenten_her@hotmail.com

Mobil: 991 25 786

Skroll til toppen