Vi jobber for en bedre kommune

Sandnes_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Sandnes kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Sandnes

Kommer........

Styret i Sandnes Pensjonistparti

Sigbjørn Persson Flørli
Lokalleder

Mail: sigbjorn.persson.florli@pensjonistpartiet.no

Mobil: 484 98 395

Roald Armand Lende
Nestleder

Mail: roalen@online.no

Mobil: 906 62 862

Liv Judith Remman
Kasserer

Mail: liv-judi@frisurf.no

Mobil: 481 30 592

Frank Terje Evje Risa
Styremedlem

Mail: frank_terje_evje_risa@hotmail.com

Mobil: 401 04 970

Bente Snefrid Huth
Styremedlem

Mail: snefrihu@lyse.net

Mobil: 934 17 655

Oddrun Kjerran
1 Varamedlem

Mail: oddrun.kjerran@lyse.net

Mobil: 401 06 860

Scroll to Top