Vi jobber for en bedre kommune

Ringsaker_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Ringsaker kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Ringsaker

Kommer........

Styret i Ringsaker Pensjonistparti

Camilla Storlien

Lokalleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Tormod Skaare
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Ole Andersen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Jan Ove Andersen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Liv Olga Øverlien
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Øystein Bjarne Aarskog
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Sverre Runar Lauvstad
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen