Vi jobber for en bedre kommune

Ringsaker_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Linker til saker i kommunen

Styret i Ringsaker Pensjonistparti

Camilla Storlien

Lokalleder

Mail: camilla.storlien@gmail.com

Mobil: 993 20 376

Tormod Skaare
Nestleder

Mail: skaare.tormod@gmail.com

Mobil: 957 99 018

Ole Andersen
Styremedlem/Kasserer

Mail: ole-an3@online.no

Mobil: 915 34 301

Evy Sandberg
Styremedlem/Skribent

Mail: evysandberg16@gmail.com

Mobil: 456 00 878

Liv Olga Øverlien
Styremedlem

Mail: livoverlien@gmail.com

Mobil: 481 98 133

Øystein Bjarne Aaskog
Styremedlem

Mail: bjaarsk@online.no

Mobil: 918 56 071

Sverre Runar Lauvstad
Styremedlem

Mail: sverrerunarlaustad@gmail.com

Mobil: 922 82 149

Skroll til toppen