Vi jobber for en bedre kommune

rana

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Rana kommune

Kommer .....

Styret i Rana Pensjonistparti

Odd Erik Opland

Lokalleder

Mail: odd.opl@online.no

Mobil: 913 36 502

Frode Harry Lydersen
Nestleder/Kasserer

Mail: frode@lydersen.no

Mobil: 995 23 875

Carl Andreas Hope Rydsaa
Medieansvarlig

Mail: carlrydsaa@hotmail.com

Mobil: 414 92 503

Håvard Valla
Vara

Mail: havard.vall@hotmail.com

Mobil: 918 49 041

Skroll til toppen