Ferdige PDF annonser til aviser/blader i forskjellige formater (helside/halvside/1/4 side etc)

Aleneboere

Aleneboer

Aleneboer -A1

Aleneboer – A2

Aleneboer – A3

Aleneboer – A4

Aleneboer – A5

Slipp seniorer til

Seniorer

Senior -S1

Senior -S2

Senior -S3

Senior -S4

Minstepensjonister

Minstepensjonister

Minstepensjonist -M1

Minstepensjonist-M2

Minstepensjonist -M3

Minstepensjonist -M4

En bedre hverdag for alle

Hverdag_for_alle

Hverdag -H1

Hverdag  -H2

Hverdag  -H3

Valgvinner

Valgvinnere

Valgvinner -V1

Valgvinner -V2

Valgvinner -V3

Vi er for alle

Vi er for alle_bilde

Vi er for alle – vertikalt

Vi er for alle – horisontalt 

Møteplass PP

MøteplassPP

Flere møteplasser – vertikalt.

Flere møteplasser – horisontalt

Ta vare på helsen

Ta vare på helsen

Ta vare på helsen – vertikalt

Ta vare på helsen – horisontalt

Tannpleie

Tannpleie

Gratis tannbehandling – vertikalt

Gratis tannbehandling – horisontalt

Vann for alle

Vann for alle

Vi må gjøre noe med vannavgiftene – vertikalt

Vi må gjøre noe med vannutgiftene – horisontalt

Skroll til toppen