Personvern og informasjonskapsler

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Pensjonistpartiet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Pensjonistpartiet er behandlingsansvarlig for.

Hvilke personopplysninger har Pensjonistpartiet lagret om deg og hvorfor?

Når du registrerer deg som medlem i Pensjonistpartiet, innhenter vi visse opplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem. Dette vil typisk være opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer og hvilket lokallag i Pensjonistpartiet du er tilknyttet. Formålet er å kunne administrere medlemskapet ditt på en god måte, gi deg informasjon om partiets politiske og organisatoriske virksomhet, og å gi deg mulighet til å fungere som tillitsvalgt dersom du ønsker det. Det rettslige grunnlaget er å oppfylle vår medlemsavtale med deg (GDPR artikkel 6b) og at det er nødvendig for å ivareta våre vedtektsfestede formål, blant annet å fremme medlemmenes interesser og rettigheter (GDPR art. 6d).

Når du abonnerer på våre nyhetsbrev eller støtter Pensjonistpartiet økonomisk uten å være medlem behandler vi opplysninger som du gir oss eller som genereres i forbindelse med vår kontakt. Dette vil typisk være navn, e-postadresse, eventuell annen kontaktinformasjon og andre opplysninger du har gitt oss. Formålet er å administrere nyhetsbrevet og den støtte du måtte gi oss. Det rettslige grunnlaget er å oppfylle avtalen om å sende deg nyhetsbrev (GDPR artikkel 6b) eller vår berettigede interesse å motta økonomisk eller annen støtte.

Pensjonistpartiet har en berettiget interesse i å informere medlemmene om viktige politiske saker, og gjør dette i form av nyhetsbrev og i noen tilfeller via sms. Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle nyhetsbrev har en avregistreringslenke plassert nederst som du enkelt kan bruke, eller du kan kontakte post@pensjonistpartiet.no.

Om vi mottar klager eller varsler om deg, som omtaler deg, som du sender om andre, eller som vi gir deg hvis vi mener du gjør noe kritikkverdig, vil vi behandle opplysninger i forbindelse med slik klage eller varsel Formålet er at vi skal legge til rette for å motta varsler om kritikkverdige forhold, avklare faktiske forhold og treffe nødvendige tiltak som oppfølging fra et varsel eller en klage. Det rettslige grunnlaget er å våre forpliktelser etter arbeidsmiljølovens varslingsregler (GDPR artikkel 6c) og vår berettigede interesse i å ivareta våre medlemmer og å sørge for en god ytringskultur (GDPR artikkel 6f).

Fordi dette innebærer behandling av sensitive personopplysninger som for eksempel politisk oppfatning, er det rettslige grunnlaget at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som ledd i Pensjonistpartiet berettigede aktiviteter (GDPR art. 9d).

Vi kan også behandle opplysninger til andre formål som er forenlige med de som er nevnt over. Dette kan for eksempel være for arkivering, statistikk, eller for bruk i eventuelle tvisteprosesser.

Hvor kommer opplysningene fra?

De aller fleste av opplysningene vi har lagret, har vi hentet direkte fra deg. 

Hva er informasjonskapsler og hva skjer når du besøker Pensjonistpartiet digitalt?

Når du besøker pensjonistpartiet.no eller noen av våre undersider, blir du bedt om samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler (cookies) i din nettleser.

Du velger selv hvilke cookies du vil tillate. En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi få oversikt over hvordan du bruker nettsidene våre. Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett.

Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Pensjonistpartiet. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Sosiale Medier

Når du går inn våre profiler i sosiale medier som Facebook legges det igjen digitale spor. Disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Pensjonistpartiet har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Abonnement på nyheter

Det er mulig å abonnere på nyheter fra oss. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med de nyhetsartiklene du har valgt å abonnere på. For å kunne sende nyhetene til riktig person er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse.

Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er det samtykke du gir ved påmeldingen. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for denne bruken av dine kontaktopplysninger gjennom avmeldingsfunksjon i nyhetsabonnementet. Du vil da bli slettet, med all din kontaktinformasjon, fra adresselisten til det aktuelle nyhetsabonnementet.

Hvem deler vi opplysningene med?

Vi deler opplysninger med andre i svært begrenset grad. Her er en oversikt over hvem vi deler opplysninger med:

  • Leverandører av IT-tjenester. Disse vil kunne ha tilgang til de opplysningene om deg som vi lagrer i systemet leverandøren drifter. Slike leverandører fungerer som våre databehandlere.
  • Til fylkesorganisasjoner og/eller lokalforeninger.

De vi deler opplysninger med fungerer som våre databehandlere og vi har egne databehandleravtaler med dem slik at de ikke bruker opplysningene på egne vegne, men kun innenfor rammene av oppdraget de har med oss.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre du ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette innebærer som hovedregel følgende: 

Vi lagrer navn, kontaktinformasjon og verv om medlemmer i fem år etter at medlemskapet er opphørt. Jf. Partilovens 18b

Vi lagrer informasjon om økonomiske bidrag til Pensjonistpartiet i tre påfølgende valgkamper etter at bidraget er gitt. Vi lagrer dokumentasjon i varslingssaker som hovedregel i 10 år etter at varslingssaken er avsluttet. Dokumenter i særlig alvorlige varslingssaker vil kunne lagres i en lenger periode.

Vi lagrer navn og e-postadresse for dem som har samtykket til å motta nyhetsbrev inntil samtykket trekkes tilbake.

Dine rettigheter

Alle som besøker Pensjonistpartiet har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter blant annet rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling. Forespørsler om dette sendes til post@pensjonistpartiet.no, og Pensjonistpartiet har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor finner du en nærmere oversikt over dine personvernrettigheter. Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt lovbestemte begrensninger.

De mest sentrale rettighetene du har, er som følger:

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, hva som er formålet med at vi har disse opplysningene og hvordan de brukes, hvor vi har innhentet de fra, hvor lenge det forventes at de vil bli lagret, og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at informasjonen vi har om deg er riktig. Du kan be oss om å rette, fjerne eller legge til opplysninger om deg dersom de er utilstrekkelige eller inneholder feil.

Sletting

Pensjonistpartiet vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss (er ansatt, medlem, har verv, abonnerer på nyhetsbrev m.v.), lagrer vi opplysningene vi trenger for å oppfylle avtalen med deg.

Når avtaleforholdet er avsluttet, vil opplysningene bli lagret frem til lovpålagte lagringsfrister opphører. Du kan også selv be om at opplysninger om deg slettes, for eksempel dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I gitte situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger.

Portable data

Du kan kreve å få personopplysningene vi har registrert om deg utlevert i et format som er maskinlesbart.

Endringer i personvernerklæringen

Ved endring i måten vi behandler opplysninger om deg på kan vi gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne en oppdatert versjon av personvernerklæringen på våre nettsider. Hvis vi gjør endringer som har store konsekvenser for ditt personvern, vil vi gi beskjed, for eksempel på e-post eller gjennom en melding på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Pensjonistpartiet

Bergelandsgata 39b

4012 Stavanger

Epost: post@pensjonistpartiet.no

Er du ikke fornøyd?

I Norge er det Datatilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som behandler personopplysninger og behandler klager. På www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav Pensjonistparitet må oppfylle for å behandle personopplysninger, og hvordan du kan klage. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, håper vi at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Skroll til toppen