Vi jobber for en bedre kommune

Østre_Toten_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Program 2023 PP Østre Toten

Bli medlem !

Du kan vippse kr. 100,- til 971 03 200 eller sende en mail til pes-la@hotmail.com.  
Vi trenger både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

.

Gjøvik

Vi ønsker å reetablere et lokallag av Pensjonistpartiet i Gjøvik. Ta kontakt med Per Larsen hvis du vil høre mer om dette

Vi er å sees på stand

Styret i Østre Toten Pensjonistparti

Per Larsen

Per_Larsen_portrett
Lokalleder

Mail: pes-la@hotmail.com

Mobil: 971 03 200

Harry Sølver
Harry-Solver
Nestleder

Mail:harry.solver@outlook.com

Mobil: 412 06 419

Eva Marie Ryen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Nils Fjelstad
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

May Hovelsrud
Varamedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen