Vi jobber for en bedre kommune

Orkland_kommune_logo_7731_427

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Orkland Pensjonistparti har også sin egen webside

Våre kommune representanter i Orkland

Kommer........

Styret i Orkland Pensjonistparti

Terje Selvnes

Lokalleder

Mail: terje@orklagrafiske.no

Mobil: xxx xx xxx

Janicke Andresen
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Mait Johanne Elisabeth Wavik Danielsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Elin Randahl
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Johnny Danielsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Mary Bergljot Solstad Iversen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Reidar Samskott
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen