Vi jobber for en bedre kommune

kommunevapen-farge-kontur

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Nordre Follo kommune

Kommer .....

Ønsker du/dere å komme i kontakt med oss direkte send mail til: nordre.follo@pensjonistpartiet.no. - eller ring oss direkte på telefon: 482 33 486

Styret i Nordre Follo Pensjonistparti -2023

Kjell Johan Johansen

Lokalleder

Mail: kjellbjastad@hotmail.com

Mobil: 909 19 334

Gunnar Bengt Vegsgaard

Nestleder

Mail: guveg@online.no

Mobil: 901 81 703

Turid Ø. Johansen
Styremedlem

Mail:turjo@live.no

Mobil: 924 73 373

Tønnes N. Tønnesen
Styremedlem

Mail: totoen@online.no

Mobil: 482 96 892

Alf Christian Aadahl
Kasserer

Mail: a-chaada@online.no

Mobil: 900 22 599

Arild Jahren
Sekretær

Mail: arildja@online.no

Mobil: 902 06 130

Jan-Erik Evensen
Styremedlem

Mail: jan-e-ev@online.no

Mobil: 900 32 884

Skroll til toppen