Vi jobber for en bedre kommune

kommunevapen-farge-kontur

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Nordre Follo kommune

IMG_43101
Velferd og barn
Alle barn skal sikres samme muligheter for å kunne delta i brn og unges direkte kostnadsbetingede aktiviteter i skole og fritid
pensjonist
 Velferd for voksne
Støtte muligheter for å opprette møteplasser hvor voksene kan få dekket behovene for sosial kontakt og trygghet mot vold.
 Velferd for eldre voksne.
Antallet eldre øker og PP Nordre Follo vil arbeide aktivt for at de kan få brukt sin kompetanse til beste for samfunnet
Bildet mangler
Eiendomsavgift
PP Nordre Follo ønsker ingen eiendomsavgift i kommunen eller i det ganske land

* Vi skal arbeide for at vi skal ha et godt helse-og omsorgstilbud i kommunen
* Vi vil arbeide for at vi fortsatt har døgnåpen legevakt i kommunen.
* Vi vil arbeide for at vi får tilbake dialyse på Ski Sykehus.
* Vi vil arbeide for å styrke psykisk helsetilbud i kommunen.
* Vi vil arbeide for at hjemmetjenesten og hjemmesykepleien skal styrkes.
* Vi vil arbeide for at barn og unge skal ha et godt oppvekst- og læringsmiljø.
* Vi vil ha økt fokus på demensrammede og deres pårørende. En bedre avlasning for pårørende er nødvendig
* Vi ønsker en mer balansert vurdering av det kollektive transport-tilbudet, behovet for bruk av bil og hensyn til gående.
* Vi arbeider for 2 timer gratis parkering på kommunale parkeringsplasser .
* Vi sier nei til eiendomsskatt.

Ønsker du/dere å komme i kontakt med oss direkte send mail til: nordre.follo@pensjonistpartiet.no. - eller ring oss direkte på telefon: 482 33 486

Styret i Pensjonistpartiet Nordre Follo

Kjell Johan Johansen

Lokalleder

Mail: kjellbjastad@hotmail.com

Mobil: 909 19 334

Gunnar Bengt Vegsgaard
Nestleder

Mail: guveg@online.no

Mobil: 901 81 703

Alf Christian Aadahl
Kasserer

Mail: alfaadahl@hotmail.com

Mobil: 900 22 599

Lone Mette Gamme
Sekretær

Mail: gamme73@gmail.com,

Mobil: 996 92 810

Turid Ø. Johansen
Styremedlem

Mail:turjo@live.no

Mobil: 924 73 373

Helge G. Aschem
Styremedlem

Mail :helgeaschem@gmail.com

Mobil: 954 46 109

Jan-Erik Evensen
Styremedlem

Mail: jan-e-ev@online.no

Mobil: 900 32 884

Skroll til toppen