Vi jobber for en bedre kommune

Nesodden_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

 • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
 • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
 • Fjerne underreguleringen
 • At samordningen av ektefeller fjernes
 • Øke bostøtten
 • Få kontroll over strømprisene – de må ned
 • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
 • Ikke ha mer bompenger
 • Ikke ha vindmøller i norsk natur
 • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Nesodden kommune - 2023

 • Utbygging av gang- og sykkelveier. Kommunen har flere utrygge strekninger både langs kommune- og fylkesveier.
 • Styrke psykisk helsevern, herunder forebygging av selvmord
 • Aktiv næringspolitikk og tilrettelegging for verdiskapning i kommunen
 • Utbygging av vann- og kloakk i ALLE kommunens  bygg og boliger for å verne Bunne- og Oslofjorden fra ytterligere ukontrollerte utslipp
 • Sikre eldre, uføre og andre med behov kompetanse på digitale plattformer. Vi vil arbeide for et fast kommunalt tilbud til de som trenger dette

Styret i Nesodden pensjonistparti

Sølvi Karin Helland

Styreleder

Mobil: 480 40 213

Torben Eskemose

Nestleder

Mobil: 419 15 180

Jon Erik Paulsberg

Kasserer

Mobil: 951 73 320

Jan Knarvik

Styremedlem

Mobil: 906 56 356

Odd Richard Jacobsen

Styremedlem

Mail: or-jac@online.no
Mobil: 906 62 645
Skroll til toppen