Vi jobber for en bedre kommune

Moss

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Moss kommune

Styret i Moss Pensjonistparti

Halvard Sand

Lokalleder

Mail:

Mobil: 412 00 836

Arild Engvoldsen
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Mathilde Thompson Sand
Styremedlem

Mail:

Mobil:

Skroll til toppen