Vi jobber for en bedre kommune

Melhus_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Melhus kommune

Kommer .....

Styret i Melhus Pensjonistparti

Gunnar Andreas Johansen

Lokalleder

Mail: gunnaraj@online.no

Mobil: 951 59 018

Bjørn Hjalmar Staurseth

Styremedlem

Mail: staurseth63@hotmail.com

Mobil: 944 24 284

Johan Richard Fjelly Brevik
Styremedlem

Mail: johfjbre@gmail.com

Mobil: 412 22 766

Lillian Lervik Ofstad
Styremedlem

Mail: ofstadlillian@gmail.com

Mobil: 924 64 280

Jørun Handå Ofstad
Styremedlem

Mail: jorofstad@gmail.com

Mobil: 924 51 551

Skroll til toppen