Vi jobber for en bedre kommune

Malvik_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Malvik kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Malvik

Kommer........

Styret i Malvik Pensjonistparti

Jan Inge Hov

Lokalleder

Mail: jihov@ntebb.no

Mobil: 416 13 121

Bjørn Olav Westgård
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Kirsti Hamre Nilsen
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Per Brandt Walseth
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

John Petter Meisler
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Scroll to Top