Vi jobber for en bedre kommune

standard_k-lyngen

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer

Viktige saker i Lyngen kommune

Kommer .....

Våre kommune representanter i Lyngen

Kommer........

Styret i Lyngen Pensjonistparti

Ole Anton Teigen

Lokalleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Jan Agnar Rydningen
Nestleder

Mail:

Mobil: 123 45 678

Øystein Sørvoll
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Elin Peggy Hanne Øien Ørvoll
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Bertil Grødahl
Styremedlem

Mail:

Mobil: 123 45 678

Skroll til toppen